วันอังคารที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562

วันที่ 1-30 กันยายน 2562

                       กิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามอัธยาศัย บ้านหนังสือชุมชน  ประจำเดือนกันยายน  2562

วันที่ 1-30 กันยายน 2562

           กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งช้างประจำเดือน  กันยายน 2562   ณ  ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งช้าง

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562

วันที่ 1-31 สิงหาคม 2562

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามอัธยาศัย บ้านหนังสือชุมชน  ประจำเดือนสิงหาคม  2562 

วันที่ 1-31 สิงหาคม 2562

             กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งช้างประจำเดือน  สิงหาคม 2562   ณ  ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งช้าง

วันที่ 5 สิงหาคม 2562

 ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งช้าง  จัดนิทรรศการความรู้เกี่ยววันสำคัญวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562


วันที่ 21 สิงหาคม 2562

             กศน.อำเภอทุ่งช้าง  ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่อำเภอทุ่งช้าง โดยนำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่บริการแก่ประชาชนทั่วไป  มีกิจกรรมสาธิตการทำขนมโดนัทจิ๋ว  ณ   ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งสุน  หมู่ที่ 4  ตำบลงอบ   อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่านวันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562